شگفتا !!!

شگفتا از تو، كه توكلت بر مردم است و توقعت از خدا!

 

شگفتا از تو ، كه هر آن چه خواسته ای كرده ای، با لفظ اگر خدا بخواهد!

شگفتا از تو كه گل خداشناسیت، تنها در بهار حاجات می شكفد! 

شگفتا از تو، كه لقمه های مردم را می شماری و عطایای ناشمرده

خدا را از یاد می بری!

 

شگفتا از تو، كه تنها اندوه را به میهمانی خداوند می بری و سهم شادی را نمی پردازی!

شگفتا از تو، كه همه چیز را برعكس می دانی، جز اندیشه خود را!

شگفتا از تو، كه خشمت را با نیشخند

غرورت را بافروتنی، حسادتت را با خیرخواهی،

خساستت را باعقل معاش، دروغت را با صداقت،

زیركیتت را با سادگی، جهلت را بادانایی،اندوهت را با شادی

شادیت را با اندوه، خودخواهیت را با نوع دوستی،

دارایی ات را با فقر، كفرت را با ایمان

نداشته هایت را با داشته هایت

و داشته هایت را با نداشته ها

پوشانده ای!

 

 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic