خـــــــــــــــــــــــــدایا... دستــــــــــــــم را بگــــــــــــــــــــیر ...

 

برگــــــــــــــــــــ پــــــــــــــــاییزیراهــــــــی نـــــــــــــداردجــــــــــــــــز ســـــــــــــــقوط ...وقتـــــــــــــی می دانددرختــــــــــــــــــ ...عشـــــــــــق بـــــــــــــرگـــــــــــ تــــــــــــازه ای را در دل دارد ...متـــــکای خـــــــــودم را ترجیــــــح مـیدهـــم 


دیــگــــــــر به شــــــــانه ها اعتـــــمادی نیستــــــ 


شـــــــانه هــــــــا همـــــچون متـــــــــکای


 مســـــــــــافر خــــــــــانه ها شــــــــده اند 


خوبـــــــــــــ مــــــــیدانم ســــــــــرهای زیادی 


را تکـــــــــــــیه گاه بــــــــــودند.
خـــــــــــــــــــــــــدایا...


دستــــــــــــــم را بگــــــــــــــــــــیر ...


و مرا ببـــــــــــــــر به دور "دستـــــــــــــــــــــــ" هایــــــــــی که...


در "دســــــــــــــــــــترس " هیچ "دستــــــــــــــــــی" نبــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــمــــــــــــ ....

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic