حکـــــــــایتــــــــ مــــــــــا آدم ها …

حکـــــــــایتــــــــ مــــــــــا آدم ها


حکــــــــایتـــــــــــــ کفشـــــــــــاییه کـــــــــــه


اگـــــــــه جفتـــــــــــــ نبــــــــاشنــــــــــــد


هــــــــــــر کـــــــــدومشــــــــــون


هــــــــــر چقــــــــــدر شیــــــــــک بــــــــــاشنـــــــــد


هــــــــر چقــــــــــدر هــــــــم نـــــــــــو بـــــــــــاشنـــــــــــد


تـــــــــــا همیشـــــــــــــه


لنگــــــــــــه بـــــــــه لنگـــــــــــه انــــــــــد


کــــــــــاش


خـــــــــــــدا وقتــــــــی آدم هــــــــــــا رو مـــــــــی آفــــــــریــــــــــــد


جفتـــــــــــ هـــــــــــر کـــــــــــس رو


بــــــــاهــــــــــــاش مــــــی آفــــــــــــریـــــــــــد


تــــــــــا ایــــــن همــــــــه آدمــــــــــای


 لنگــــــــــــه بــــــــه لنگــــــــه زیـــــــــر ایـــــن سقفـــــــــــــ هــــــــــا


بـــــه اجبــــــــــار، خــــــــــودشــــــــــون رو جفتـــــــــــــ


نشـــــــــون نمـــــــــی دادنــــــــــد

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic