ولـــنـتایـــن مبـــارکـــ....


تقــــدیـم بـــــه زیبــــــاتـــرین شقـــایق دنیــــا


بــــرای تــو

بــــرای تــویــی کــه تنـــهایــی هــایــم پــر از یــاد تــوست

بــرای تــویی کــه قلبــم منزلگــه عـــشـــق تـــوست

بـــرای تــویــی کــه احســا ســـم از آن وجــود نــازنیــن توست

بـــرای تـــویی کــه تمــام هستــی ام در عشــق تــو غــرق شــد

بــرای تــویــی کـــه چشمــانم همیشــه بــه راه تــو دوختــه است

بــرای تویــی کــه مــرا مجـــذوب قلــب نــاز و احســاس پــاک خــود کـردی

بــرای تــویــی کـه وجــودم را محــو وجــود نـازنین خــود کــردی

بــرای تــویــی کــه هـر لحظــه دوری ات بــرایـم مثــل یــک قــرن است

برای تــویی کــه سـکوتـت سخــت ترین شکنجــه مــن است...

بــرای تویـــی کــه قلبت پـــا ک است

بـــرای تویــی کــه در عشــق ، قـلبت چـــه بــی بـــاک است

بــرای تـویی کـه عـشقت معنــای بــودنــم است

بــرای تویی که غمهــایت معنــای ســوختنم است

بــرای تــویی کــه آرزوهــایــت آرزویــم اسـت


My heart for you will never break.

My smile for you will never fade.

My love for you will never end.

I love  you RoYa!


Happy Vallentineبا تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا


بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !


خـالی از هـرتشــبیه و استعـــاره و ایهـــام


تنهـــا یکــ جملـه برایـــت خــواهـم نوشتـــــ :


دوستت دارمــ خاص ترین مخـاطب خـاص دنیـا !

OVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVEYOUILOVE

OUILOVYOUIL ****** VEYOU ****** ILOVEYOUILO
OVEYOUIL *********** L *********** OUILOVEY
YOUIL *************** *************** YOUIL
UILO *********************************** VE
EI ************************************* IL
V *************************************** O
O *************************************** L
E *************************************** U
YO *********** HAPPY VALENTINE BABY*****IL
YOUI *********************************** EY
OVEYO **************** R************* LOVEY
OVEYOUIL *************O************ ILOVEY
UILOVEYOU ************Y********* UILOVEYOU
VEYOUILOVEYOU ********A******* YOUILOVEYOU
YOUILOVEYOUILOV ************* LOVEYOUILOVEY
UILOVEYOUILOVEYOU ********* LOVEYOUILOVEYOU
LOVEYOUILOVEYOUILOV ***** ILOVEYOUILOVEYOUI
EYOUILOVEYOUILOVEYOU *** YOULOVEYOUILOVEYOU
VEYOUILOVEYOUILOVEYOU * VEYOUILOVEYOUILOVEY


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic