هـــــر روز تکـــراریســـت


بــــزرگ تــــر کــــه شــــدم ...

 

 


داسـتــــانــــی خــــواهــــم نـــوشـــت کـه

 

 

 

کـلـاغ هـــایـش قـصــــه بـبـــافـنــــد و

 

 


آدم هـــــا را بــــه هــــم بــــرســــانـنـد!آدم‌هــــای تنــــها عـــاشق می‌شــــوند


آدم‌هــــای عــــاشـــق ، تنـــها


مـــرگ اگــــر نبـــود ،


تـــا ابــــد دور خــــودمان مـــی‌چـــرخیـــدیمـــ
.هـــــر روز تکـــراریســـت


صبــح هــــم مــــاجـــرای ســـاده ایســـتگنجـــشــــکـــــها بــــی خـــودی شـــلوغـــش مـــی‌کننــــد


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic