هــــــــر از گـــــــاهی صــــــدایــــــم کـــــن

امـشبـــــــــ شمــــعی بــــرایــــم روشــــن کــــن


گـــــم شـــــده ام


در تـــــاریــــکی شبـــــ هـــــایـــــی


کــــــه انگــــــار،


تمـــــام بـــــودنـــــم را پیش خـــــریــــد کـــــــرده انـــــد

 

نمـــــی دانـــــــم گنـــــاهم چیستــــــ


کـــــه اینگـــــونه بـــــایـــــد


الفبــــــای دل تنگـــــــی را


از بــــــر کنــــــم

 

نمــــی دانـــــم چـــــه شـــــد


کــــه از قــــافـــله ی مــــــاهـــــی هـــــا جـــــا مـــــانــــــدم و


زمیـــــن گـــــیر ایـــــن


مـــــرداب بــــی نیلــــــوفــــــر شـــــدم


هــــــــر از گـــــــاهی صــــــدایــــــم کـــــن


شـــــــایــــد آبـــــــ شــــــود


بــــــرفـــــــ سنگــــینــــــی


کـــــــه چنـــــد ســــالیستـــــــ


دارد مــــــرا یــــــخ میـــــزنـــــد

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic