ســـــال نــــــو مــــبــــارکـــــــــــ

 زنـــــدگـــی زیبـــاستـــــــ


زشتــــی هـــای آن تقـــصیـــر مـــاستـــــ


در مسیـــرش هـــر چـــه نازیبـــاستــــــ


آن تـــدبیـــر مـــاستـــــــ


زنــــدگـــی آب روانـــی استــــــ


روان مـــی گـــذرد


آنچــــه تقـــدیــــر مـــن و تـــوستـــــــ


همــــان مـــی گـــذردعمــــری بــــا حســــرت و انـــدوه زیستـــن نــــه بــــرای خــــود


 فــــایـــــده ای دارد و نــــه بـــــرای دیگــــران

بـــــایــــد اوج گــــرفتــــــ تــــا بتــــوانیــــم آن چــــه

را کـــــه آمــــوختــــه ایــــم بـــــا دیگــــران نیــــز قسمتـــــ کنیـــــم

لحـــــظاتــــــ از آن تــــوستــــــ؛

آبــــی، سبــــز، سرخ، سیــــاه، سفیــــد،…


 رنگــــهایــــی را کـــــه بــــایستــــه استـــــ بـــــر آنــــها بــــــزن

روزهـــــایتـــــــ رنگــــــارنگــــــــ

.
ســـــال نــــــو مــــبــــارکـــــــــــ


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic