تسلیـتـــــــ قلبــــ صبـــورم . . .

مــــن آنقــــدر امـــروز و فــــرداهــــای


نیــــامــــدن را دیــــده ام


کــــه دیگــــر هیـــچ وعــــده بـــی ســــرانجــــامـــی


خــــواب و خیــــال و آرزوهــــایــــم را آشفتــــه نمیکنــــد...


حــــالا یــــاد گـــرفتـــم کــــه فــــرامـــوشــــی


دوای درد همــــه نــــداشتــــن هــــا


نخـــواستـــن هــــا


و نیــــامـــدن هــــاستــــــ...


یــــاد گــــرفتــــم کــــه از هیـــچ لبخنـــدی


خیـــال دوستـــــ داشتـــن بــــه ســــرم نــــزنـــد!


یــــاد گـــرفتــــم کــــه بشـنـــوم تـــــا فـــردا...


و بـــه روی خــــود نیــــاورم


کــــه فــــرداهــــا هیچـــوقتـــــ نمـــی آینــــد...


دستـــانـــم شـــایـــد ؛


امـــــا . . .


دلـــــــم بــــه نــوشتـــن نمیــــ رود . . . ؛


ایـــــن کلمــــاتــــــ بـــــه هـــم دوختــــه شـــده کجــــا ؛


احســــاســــاتــــ مـــن کجــــا ؛


ایــــن بـــار امـــــا ؛


نخــــوانـــده مـــرا بفهـــــم


روزگـــــار میخنــــدی ؟


کمـــی حــــرمتـــــ نگــــه دار ...


مگــــر نمی بینــی سیــــاهپـــوش آرزوهـــایـــم هستــــم !

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic