عشـــق؛ ســــرد استـــــ و بـــی رنگـــــ !!!

 

گــــاهـــی دلتــــ نمیخــــواهد . . .


دیـــروز را بـــه یــــاد بیـــاوری . . . انگیــــزه ای بــــرای فـــــردا هــم نـــداری . . .


و حــــال هــــم کــــه . . .


گــــاهــــی فقــــط دلتــــــ میخــــواهــــد . . .


زانــــوهـــایتـــــ را تنــــگــــ در آغــــوش بگـیــری . . .


و گــــوشــــه ای از گـــوشـــه تـــرین گــــوشـــه ای کـــه مـــی شنـــاســـی . . .


بنــشینـــی و فقـــط نگــــاه کنـــی !!!!


گـــاهـــی دلگیـــری . . .


شــــایـــد از خـــودتـــــ . . .


 


از بهــــار پـــرسیـــدم عشـــق یـعنـــی چـــه ؟


گفتــــ تـــازه شکـــفتــه ام هنـــوز نمیـــدانـــم


از تـــابستــان پـــرسیـــدم عشـــق یعنــی چـــه ؟


گفتــــ در گـــرمـــای وجـــودش غـــرقـــم نمـــیدانـــم


از پـــاییـــز پـــرسیـــدم عشـــق یعنـــی چـــه ؟


گفتــــــ در هـــزار رنگــــ آن بـــاختـــه ام نمـیــدانـــم


از زمستـــان پـــرسیــدم عشـــق یعنـــی چـــه ؟


گفتـــــ ســــرد استـــــ و بـــی رنگـــــ !!!

 


مـــن فکــــر مـــی کــنم


مــوجــوداتـــــ دو دستـــه انـــد:جــان دار و غیـــره


 و جـــان داران دو دستـــه انــد :آدم و غیـــره


 و آدم هـــا هــم دو دستـــه انــد : مـــن و غیـــره.


مـــن هیچـــکـدام از ایـــن دستـــه هـــا را نمـــی شنــاســـم ؛


یـــا "مـــن" کـــه ایــــن را اصــلا نمـــی شنــاســم ؛


 شـــاید "مـــن" جـــان داری . . .آدمــــی . . . غیـــره ای . . . چیـــزی بـــاشــم

 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic