دوستــــِ مـــن خــــدا

نـــــه عــاشـــق بـــوده انـــد ؛


نــــه عـــاشـــق مـــی شـــونـــد . . .


فقــط شلـــوغـــش مـــی کننـــد ؛


گنجشکــــ هــــایی کـــه یکــــ عمـــر ؛


از ایـــن شـــاخـــه بـــه آن شــاخـــه پـــریـــدن ؛


عـــادتـــــ شـــان استـــــــهــــای کـــافـــه چــــی!از مـــا کــــه گـــذشتـــــ امــــا


اگــــر بـــاز هـــم کســـی تنهـــا بـــه


اینجـــا آمـــد از او نپـــرس : چـــه میــل داری؟!


تلـــخ تـــرین قــهـــو ه دنـــیا را بـــرایـــش بـــریـــز !


آدمهـــای تنهـــا ؛


مـــزاجشـــان بـــه تلخـــی عـــادتــــ دارد . . .


خیلـــی حـــس قشنـــگیــــه وقتـــی یـــه دوستــــــ فــــابــــ داشتـــه بــــاشـــی


کــــه همیشـــــه حـــواسش بهتـــــ بــــاشـــه ؛


بــــه یـــادتــــــ بـــاشـــه ؛ نگـــرانتـــــ بشـــه و دوستــــ داشتــــه بـــاشــــه . . .


مـــرسی کـــه هستـــی دوستــــِ مـــن خــــدا .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic