آدمهــای ســاده

ســاده کــه مــی شــوی، همــه چـیز خـوب مـی شـود


خــودت، غمـتـــ، مشـکلتـــ، غصـه اتـــ


هــوای شــهـرت و آدمهــای اطــرافتــــ


یکــ آدم سـاده کــه بــاشـی


بـرایـت فـرقــی نمـی کنــد کــه تجمـل چیستـــ


کــه قیمـت تـویــوتــا لنـدکــروز چنــد استــ..!


فلـان بنـز آخــریــن مــدل، چنــد ایـربگـــ دارد!


مهــم نیستـــ، نیــاوران کجـــاستـــ


شریعتــی و پــاسداران و فــرشتــه و الهیــه کــدام حــوالی انــد..!


رستــوران چینـی هــا، گــران تــریــن غــذایــش چیستـــ..!!


ســاده کــه بــاشـی


همیشـه در جیبـت آبنبــاتـــ پیــدا مـی شــود...


همیشــه لبـخنــد بــر لـب داری


بــر روی جــدولهــای کنــار خیــابــان راه مــی روی


و یــا بــه یــک فقیــر یـک پنجــاه تومــانی بــدهی و بــا لبخـند امیــدوارش کنــی...


زیــر بــاران، دهــانت را بــاز کنــی و چـند قطــره بنــوشی


آدم بــرفــی کــه درسـت مـی کنی، شال گــردنـت را بــه او ببخشــی...!


ســاده کــه باشی


همیــن که بــدانــی بــربــری و لـواش چنــد استـــ، کفــایتـــ مــی کنــد...


نیــازی بــه غــذای چینــی نیستـــ، نــان و پنیــر هــم خــوب استـــ....


آدمهــای ســاده بــوی نــاب آدم مــی دهنــد؛ ساده انــد نـــه ســاده لـــوح...


بــا صفــاهستــند و دوستـــ داشتـنــی نـــه پیچیـــده و هفتــــ خط...
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic