اینجـــا بـــد جاییستـــــ ، وارونــــه استــــــ

 

اینجـــــا مـــردانــی داریــم کــه از دیــدن یــک تــار مــو ،ضعیــف هستــند ؛


آنــوقتــــ بــه زنــان مــی گــوینــد ضعیفــه !


اینـــجا زنـــانــی داریـــم کـــه ســر خـــود را مــی پــوشــاننــد تـــا آنــان


کــه ســـرهــایشــان بـــاز استـــ ،او را عفیــفـه بخــواننـــد !


اینجــــا مـــردانــی داریــم کـــه جنسشـــان را مــاننــد فلـــزیــاب


بــه دستـــــ گــرفتـــه انـــد تــا هــر کجـــا کــه شــد کــمیــاب شونـــد ،


امـــا بــه زنــی کــه حــق طبیعـــی و جنســی خـــود


را بخـــواهــد مــی گــوینــد بدکــاره !


اینجــــا یکـــی خـــود را حبــس مــی کنــد تـــا


حــق مســــلم دیگــری بـــاشد ،


اینجـــا بـــد جاییستـــــ ، وارونــــه استــــــ . . .چــه بسیــارنــد انســانهــایی کــه بــالای


خط فقــر هستنــد و زیـــر خط فهـــم!!!!


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic