تنهــــایــــی خــوبــــــ استــــ

هـــر چــقــدر هــم بگــویی :


تنهــــایــــی خــوبــــــ استــــ ؛


هــم مـــن و هــم تــو مــیـدانیــم کـــه :


تنــهـایـــی خــوبــ نیستــــــ . . .


ولـــی چــه مــی تــوان کـــرد وقتـــی خوبــی نمـــانده


تـــا بــه تنهــایــی ؛واژه تنهــایــی را از تختـــه سیــاه زنــدگــی پــاکـــ کنــد . . .


بــه تنهـــایــی و بــدون تـــو روزگـــار مــی گــذارانــم . . .


نـــاراحتـــــ نبــاش ؛


 ایــن روزهــــا همــه کــمکــم مــی کننــد بــاور کــنم ؛


تنهــــایــی خـــوبـــ استـــــ . . . 

از یــه جــایی بــه بعــد دیگــه بــزرگـــ نمیشــی ؛پیـــر میشــی . . .


از یــه جـــایـــی بــه بعـــد دیگــه خستــه نمیشــی ؛ میبـــری . . .


از یـــه جــایــی بــه بعــد هــم دیگــه تکــراری نیستــــی ؛ زیــادی ای
گــــاهــی وقتــها . . . آدمهـــا . . . بــا یــه حــرفـــ . . . بــا یــه کــار . . .


نمـی دونــن کــه پـــاشـــون رو میــذارن رو گلــــوی آدم و فشــار میــدن . . .


نمــی دونـــن کــه ذره ذره آدمــو داغــون مــی کنــن . . .


نمــی دونــن کــه یــه زخمــی میــذارن تــو قلبـــــ آدم


کـــه تــا مــدتهــا دردش حــس میــشه . . .


گـــاهــی وقتهــا . . . بعضــی آدمهــا . . . نمــی دونــن بــا یــه حــرف . . .


بــا یــه کــار . . . چــی بــه ســـر همــدیگــه میــارن . . .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic