تبلیغات
.:.دغدغـــه هــای یکـــ شهــرونــدِ عــادی.:.
웃❤유 دو قـــلـــب عــــاشــق웃❤유
ســــلام دوستـــان همیشگــیممــدتی بــنا بــه بعضــی مســائــل؛ وبلاگــــ مشــتــرکــ خــودم و نیلـــوفــرم بستــه شــدامــا از امــروز دوبــاره بــا همــون آدرس قبلـــی دوبــاره ســاختیمـــشامیــدوارم مثــل گــذشــتــه اونجــام همــراهیــم کنیــد.
ممـــنونم از همــراهیتــون.