جــــریـــآن چیــه؟

جــــریـــآن چیــه؟چــرا فــاحشــه هــا خــوشکــل تــرنــد؟!چــرا پســرای خــانــم بــاز جــذابـــ تــرن ؟!چـرا آدمــای الکلــی و سیگــاری بــاحــال تــرنــد؟!چــرا بـا اونـــایــی کــه دیگــران رو مسخــره مــی کنن بیشتـــر بــه آدمـــ خــوش میگــذره ؟!چــرا اونــایــی کــه خیــانتـــ مــی کنــن ،تهمتــــ میــزنن ؛ غیبتــــ مــی کنن ؛دروغ میگــن ؛ مــوفــق تــرن ؟! چــرا همیشــه بــدا بهتــرن ؟! انگــار بــرای خــوبـــ بـــودن بــایــد بــد بــود. . .
"انســانهـــا همــه ی گلـــهــا را چیــدنــد و کشتــنــدگــلِ خـــشخــاش انتقــام همــه آنهــا را یکجــا گــرفتـــــ"
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic