دلـــمـــ بــه حــال . . . مــیــســوزه

 

وقتـــی مــی بینـــمــــ  عقـــل خیــلــی از پســـرهــا تــو کمــرشــونــــه . . .

 


دلــمــــ بــه حـــالِ مــردانـــی مــی ســوزه

 


 کــه بـــه اســمـــ مــرد مــعنـــی مــی بخــشـیــدن . . .

 


وقتـــی دختـــرایــی رو مــی بینــمــ کــه بــرای حــال و حــول بیشتـــر


 

هــر روز دوس پســر عــوض مــی کنن . . .


 

دلـــمـــ بــه حــال فـــاحشــه هـــا کــه بــی جهتـــــ بــدنــامــــ شــدن مــیــســوزه . . . 

ای کـــاش نقشـــه ســرزمینـــم بــه جــای گــربـــه شبیــه سگـــ بــود . . .

 

 

تــا مــردمــش بــه جــای ایــن همــه خیــانتـــــ کمــی بــاوفـــا بــودنــــد . . .


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic