فقـــط بـــرای خـــودمـــ هستــــم


فقــط بـــرایِ خــودمــــ هستــــم مــن . . . !چــه دو حـــرفــیه وســـوســه انگیــزیستـــــ آریفقـــط بـــرای خـــودمـــ هستــــمخـــود خــودمــــ ـ ـ ـ !فــــراری از دختـــران آهن پـــرستــــ؛پســـران مانکــــن پــرستــــــنـــه زیبــایــم نـــه مهــــربانــم و نــه محتــاجــمـــ  بــه نگــاهــی ! . . .بــرای تــو کــه صــورتهـــای رنگــــ شــده را مــیپــرستــی ؛ نــه سیــرتــــ آدمهـــا راهیــچ نـــدارمــــ . . .راهتـــــ را بگــیــر و بــرو . . ."حــوالـــی مــن ؛ تــوقفــــ ممــنوع استـــــ "

 

 

گــــاهــی عمــر تلفــــ مــی شــود بــه پــای یکــــ احســاس

 


گــاهــی احســاس تلفــــ مــی شــود بــه پــای یکــــ عمــر

 


و چــه بــدبختــــ استــــ کســی کــه هــم عمــرش تلفــــ مــی شــود هــم احســـاسش . . .

 


بـــه ســلامتــی کســایــی کــه بــرای داشتنــشــون لازم نیستــــبــا سیــاستــــ بــاشــی و نقــش بــازی کنــی . . . همیــن کــه یـــک رنگــ بــاشــی کــافیــه !ســلامتـــی کــســایــی کــه هیچــکس دوسـشــون نــداره و اونهــا هــم تــوقــع دوستــــ  داشتــن رو از کــســی نــدارنبــه ســلامــتی اونــایــی کــه قــدرشـــونــو نــدونستــیمو تــو روح اونــایـــی کــه لیــاقتــــ مــا رو نــداشتـــن . . .

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic