سرزمـــــــین من


در سرزمـــــــین من
کــسی
بوســـــــــــه فـــــرانـــــسوی بلد نـــــیست..
اینجا مـــــــــثل
آلـــــــــمان پـــــل عــــــــــشقـــــ ندارد....
از
گـــــلـــــ رز هلـــــنـــــدی هم خـــــبـــــری نیستـــــــــ..
اینجـــــا
عــــــشـــــق یعـــنی ایـــــنکه
بخاطـــــر چـــــشم های
دور و برت
روزهـــــــــا باشـــــد کـــــه
معشــــوقـــــــت را
فـــــــــقـــــط از
پشـــــــت گوشـــــی

بوســـــــــیده بـــــاشــــی!در هیاهــــوی زنــدگــــی در یــافتــــــم چـــه بسیــــار دویـــدن هــــاکـــه فقـــط پـــاهــایـــم را از مــن گـــرفتــــــ در حــالـــی کــه گــویــــی ایســـتــاده بــودم چــه بسیـــار غــصــه هـــاکـــه فقـــط بــاعـثـــــ سپیــد شـــدن مــوهـــایـــم شـــد در حــالــــی کـــه قــصــه ای کــودکــانــــه بیـــش نــبـــود دریـــافتـــــم کســــی هستـــــ کــــه "اگـــر بخـــواهـــد" مــی شــود و


 "اگـــر نخـــواهــــد"نمــی شـــود بــه همیــــن ســـادگــــی

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic