مــــن عــاشــق تــوام نیلــوفــرم

مـــن عــاشق زمستـــانــم


  عــاشــق اینکــه ببینمتـــــ در ســرمــای زمستــان


آرام راه مــی روی کــه ســُر نخــوری !


کــه گــونــه هــایتـــ از ســرمــا ســرخ شــده استــــ


ســر خــود را تــا حــد ممکــن در یقــه اتـــــ فــرو کــرده ای


دستـــ هــایتــــ در جیبتــــ بــه هــم مچــالــه شــده


معصــومــانــه بــه زمیــن خیــره ای


چقــدر دوستـــ داشتنــی شــده ای . . .


حــرفــم را پــس میگیــرم


مــن عــاشق زمستــان نیستـــم


مــن عــاشــق تــوام . . .


 مـــن . . .


بــــا تــو مــی نــویســم و مــی خــوانــم


 مـــن . . .


بــا تــو راه مــی روم و حــرفــ مــی زنــم


 وز شـــوق ِ ایــن مجــال کــه دستــم بــه دستــ تــوستــــ


مــن جــای راه رفتـــن . . .


 پــــرواز مــی کنــم ..تــــو حـــس ممــتـــد آرزویــــی


حســی از وجــود


 ســازگــار از بــودنــی


 ای ســازگــارتــریــن لحظــه ام


وجــودتـــ در دقــایقــم مــاندنــی استـــــ

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic