یـــادتــــ بخیـــر روزهـــای کـــودکـــی........!تجــــربه هـــای زیـــادی دارم،

 


از آن زمـــان کـــه آرزوی ســفـــر

 


بـــا هـــواپیمـــای چــوبـــی کـــوچکــم را داشتــم

 


تـــا غــم بـــزرگ تنـــها مـــاندن آدم برفـــی وســط حیـــاط !!

 


و آدم بـــزرگ هــایــی کـــه مـــدام درگوشــم میگفتنـــد یـــادش بخیـــر کـــودکــی

 


و مــن هــاج و واج نگـــاه میکـــردم !!!

 


تـــا امــروز کـــه چشمــانم را مــی بنـــدم و میـگویـــم

 


یـــادتــــ بخیـــر روزهـــای کـــودکـــی........!هــــی رفیــق دهـــه شصتـــی . . .میــدونــم تـو جــوونــی پیــر شـــدی . . .مــی دونــم آهنگــــ یــو یــو بــازی کــردنتــــ آژیـــر قــرمــز بــود . . .مــی دونـــم واســه دوچــرخــه و آتـــــاری معــدل 20 آوردیو هــرگــز نخــریــدن بــراتـــــ . . .مـــی دونـــم کلاســاتــــ پــُــر آدم بــود . . .مــی دونــم . . .حـــالا بــایــد هــم کــلام نســـل "جــاستیــــن بــایبـــر" شــوی !!!کــسایـــی کــه شــلوار را تــا نصفـــه کشیــد ه انــــد بــالا و افتخــار مــی کننــد !!!سختــــ استـــ رابــطــه ات بــا ســلنــا و جنیفـــر و آنجلینــــا ! ! !سختـــ استــــ فهمیـــدن عجیــجــم و عجقـــم ! ! !ببیـــن منــــو ؛ســر تــو بگیــر بــالا  ؛گــریــه نکــن رفیـــق ؛در عــوض یــه مــرد و یــه زن واقعـــی بــار اومــدی . . . 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic