بــالاتـــر از سیــاهــی نیــز رنگـــی هستــــ و آن رنگــــ روزگــار مــاستـــــ

آسمـــان شهـــرم ابــری . . .



 روی زمینــش کســانــی قــدم مــی زننــد



 کــه همــه "نقــابــــ" بــه صــورتـــ دارنــد . . .



عشــق هــای کلیشـــه ای . . .



اینجــا صــدای تپیــدن قلبــــ مــادر بــرای مســافــرش زیبــا نیستـــــ . . .



 اینجــا صــدای فنــر تختـــ هــا زیبــاستـــــ . . .



اینجــا کســـی مشــامــش قــد نمــی دهــد



کــه بــویــی از انســـانیتــــ ببــرد . . .



سهــرابــــ یــادتـــ بخیــر. . .



اینجـــا قــایــق ســازی وجــود نــدارد . . .



راستـــی . . .



قــایقتــــ را بــه آبــــ انــداختـــی ؟؟



اینجــا "فــورانـــر" و "پــرادو" مــی ســازنـــد . . .



 اینجــا کــســی مــرامــش قــد نمـی دهــــد



 قــایقــی بســازد و دل بــه دریــا بــزنـــد . . .



اینجــا مــردمــم دل بــه خــانــه خــالــی هـــا مــی زننــد . . .



 ســرزمیـــن خشکـــی هـــا . . .



سهــرابـــ یــادتـــ بخیــر . . .




ایــن روزهـــا ؛ سکــوتــــ هــم ســرشــار از ســروصــداستـــــ .



 ایــن روزهـــا ؛ حــرفـــ حســابـــ مــاشیــن حســابـــــ  مـی خــواهــد .



ایــن روزهــا ؛ خــط فقـــر از خــط نستعــلیــق چــشـم نــواز تــر استـــــ.



 ایــن روزهـــا ؛ وجــدان کــاری بسیــار خــوبــــ استــــ



 بــه شـــرط آنکـــه کــاری وجــود داشتـــه بــاشــد.



 ایــن روزهــا ؛ ســر و صــدای سکــوتــ هــم آزارم مــی دهــد .



 ایــن روزهـــا ؛ بــالاتـــر از سیــاهــی نیــز رنگـــی هستــــ



 و آن رنگــــ روزگــار مــاستـــــ . . .





طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic