جهـــآن ســـــوم . . .

وقتـــــی فهمــیـدی قــرار نیستـــــبــا هــر زن یــا دختـــری کــه دوستـــــ شــدیبـــه رختـــخــوابــــ بــری ؛هـــر وقتـــــ یــادگـــرفتـــی بــدون تــوقــع دوستــــی کنـــی ،هـــر وقتـــــ فهمــیدی هــر کســی کــه دوستتـــــ شـــد ؛دوستـــ دختــرتـــــ نیستـــــ و بــرای جــوابــــ ســلامــشبــایــد بــه یکــــ ؛ علیکـــــ محتـــرمــانـــه فکــر کــنینــه بــه پیــدا کــردن مکــان خــالـــی ؛اونــوقتــــ مــی تــونـــی روی ِ همـــراهـــی و همــدلــییکــ جنـــس مخــالفـــــ حســابـــ کنـــی ! ! !جهـــآن ســـــوم  جـــاییستــــــــ کِـــــــه . . .در آن پســــری ؛دختـــری را فـــریبـــــ مــی دهـــد و بکــارتــــ او را نـــابـــود مــی ســـازد . . .و دختـــریبـــه کمکــــ دکتـــر تظاهــــر بــه بکـــارتـــــ مــی کنـــد . . .و پســـر را فــریبـــــ مــی دهــــد . . .  ! ! ! !کمــی صبــر کــن ؛حــوصــله کــنپــایــان کتـــابــ را بــا هــم خــواهیم خــوانـــد
حـــالا بخــوابـــ تــا فــردا صبــح ؛فــرصتــــ بــرای گــریستـــن بــر ایــن روزگــار بسیـــار استــــ ـ ـ ـ


طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات