خدایـــا مــــــرا دریــــــابـ ــ ـ ـ ـ ـ ( عیـــد سعیــد فطــــر مبــارکـــــ )


بـــرای مشــاهده مطلب بــر روی تصویــر زیـــر کلیک کنیــــد


خدایـــا


این روزها بیشتر از همه وقتـــــ


دروازه ی مهربانیتــــ را میکوبم


و تو همان خالــق قدرتمنــد  همیشگی هستـــی !


بی آنکـــه بــدی هــآیم را یــادآوری کنــی


آغــوشت را بـــرای نوازشـــم باز مــیکنـــی !


دلــم می خــواهــد خــم شـــوم و بــر آستـــان بــــزرگی ات بــر خــاک افتـــم


و تمـــآم دلتنگـــی هــآیــم را بــرایت بیـــارم !


تنهـــآ جــایی کــه احســـاس میکنـــم به مـــن نــزدیکی


و مــرا میشنــوی و حتـــی به مــن نگــاه میکنـــی !


محبـــوب تمـــام نشــدنـــی مــن !


دلم می خواهـــد جــایم کنــارت جــایی بـــاشد


از جنس بخشندگـــی ات ، 


میدانـــی که مــن از تمــام تاریکی هـــا هــراس دارم


میدانی که میتــرسم از هجوم تنهــایی


می خــواهم بیــایم جــایی نزدیکـــ سخــاوت دستهــای تــو !


جــایی به وسعت خــدایی تـــو ، دلــم میخواهـــد


نــامه ی کــارهـــایــم را بــا ارفاق تصحیح کنـــی !


دلم تو را میخواهــد نه مــرگ را ! دوری را !


دلــم میخواهـــد اگــر قـــرار است دستـــــ از عــزیزانم بکشـــم


تو عـــزیزتــرینــم را بدست بیــاورم


 نــه آخـــرتی کــه نمی دانــم در آن چــه بر مــن خواهد گذشتـــــ !


خدای خــوبم دلم تــو را می خــواهد !


می دانــم خیلی خــواسته ام بــزرگ است


مـــرا دریـــاب . . .

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic