تبلیغات
.:.دغدغـــه هــای یکـــ شهــرونــدِ عــادی.:.
سال نــــــــو مبــــــارک

آخریـــن روزهای اسفنــد است

از سر شاخ این برهنه چـنار

مرغکـــی با ترنمــی بیدار

می زند نغمــه ...

نیست معلومـم

آخرین شکــوه از زمستـــان است...

یا نخستین ترانــه های بهــــار ؟