پروردگارا...

پروردگارا

چه كسی نزد تو گرامی است ؟

آن كه او از مردم نگران نشود و مردم نیز از او نگران نشوند

از شادی و حسد ،

ترس و نگرانی فارغ باشد

آن كه با هیچ مخلوقی كینه نورزد

و با همة آفریدگان دوست و مهربان باشد

آن كه از اندیشه من و مال من باشد

آن كه رنج و شادی را یكسان گیرد

آن كه به زیور شكیبایی و خرسندی آراسته باشد

آن كه پیوسته خرسند و بر نفس خود چیره باشد

آن كه با عزمی جزم دل و هوش خود در اندیشة من گمارده باشد

آن كه دل از پریشانی ها پرداخته است

و تدبیر كار دنیا فرو گذاشته و دل در من بسته

آن كه با دوست و دشمن و وضیع و شریف یكسان است

آن كه گرما و سرما و شادی و رنج را یكسان گیرد

آن كه شادی و خشم و آرزو در او راه ندارد

آن كه از بد و نیك گذشته و روی دل به سوی من كرده است

آن كه دل از تعلق پرداخته و به بیش و كم این جهان خرسند است

آن كه همه جا سرای او و هیچ جا سرای او نیست

آن كه به نیروی اندیشه و ثبات حقیقت موصوف است

 
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic