فرق ما...

گفتی: عاشقمی

گفتم: دوستت دارم

گفتی :اگه یه روز نبینمت می میرم

گفتم: من فقط ناراحت میشم

گفتی:به جزء تو به کسی فکر نمی کنم

گفتم:اتفاقا من به خیلی ها فکر میکنم

گفتی:تا ابد تو قلب منی

گفتم:فعلا تو قلبم جا داری

گفتی:اگه بری با یکی دیگه من خودمو می کشم

گفتم:اما تو اگر بری با یکی دیگه ، من فقط دلم میخواد طرف رو  خفه کنم

گفتی: ....

گفتم: ....

حالا فکر کردی فرق ما ایناست؟نه !

فرق ما اینه که: تو دروغ گفتی، من راستشو .


 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
تنهاتر از همیشه

ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﭘﺎﺭﮎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﻪ ﮔﻮﺷﻪ

 ﻣﯿﺸﯿﻨﻦ ﻭ ﻫﻨﺪﺯﻓﺮﯼ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺸﻮﻧﻪ !
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻫﻤﯿﺸﻪ

 ﺳﺮﺷﻮﻧﻮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﯿﻨﺪﺍﺯﻥ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻥ ....
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺧﻮﺩﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﭽﺴﺒﻮﻭﻧﻦ ﺑﻪ ﺩﺭ ﮐﻪ
ﮐﻨﺎﺭﯾﺸﻮﻥ ﻣﻌﺬﺏ ﻧﺒﺎﺷﻪ !
ﺍﯾﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﻟﺸﻮﻥ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﺗﻨﮓ ﻧﻤﯿﺸﻪ ....

ﺍﯾﻨﺎ ... ﺍﯾﻨﺎ ....


ﺍﯾﻨﺎ ﺭﻭ ﺧﯿـــــــــــــــــــﻠﯽ ﻣﻮﺍﻇﺒﺸﻮﻥ ﺑﺎﺷﯿﻦ !


ﺍﯾﻨﺎ ﻫﯿﭽﯽ ﻭﺍﺳﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﺪﺍﺭﻥ ...


ﻗﺒﻼً ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻫﺮ چی ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﻭ ﺍﺯﺷﻮﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ... !!!زین پس تنها ادامه میدهم، در زیر باران.
حتی به درخواست چتر هم جواب رد میدهم.
میخواهم تنهایی ام رابه رخ این هوای دو نفره بکشم....!
باران نبار من نه چتر دارم نه یار...!


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
کدامین پل در کجای دنیا شکسته است?

فقیر به دنبال شادی ثروتمند و ثروتمند به دنبال آرامش زندگی فقیر است،

کودک به دنبال آزادی بزرگتر و بزرگتر به دنبال سادگی کودک است،

پیر به دنبال قدرت جوان و جوان در پی تجربه سالمند است،

آنان که رفته اند در آرزوی بازگشت،و آنان که مانده اند در رویای رفتن

خدایا!‏ کدامین پل در کجای دنیا شکسته است که 

هیچکس به مقصد خود نمیرسد؟

  
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
همیشه یکی بود و یکی نبود...

نیمکت کهنه باغ

خاطرات دورش را

در اولین بارش زمستانی

از ذهن پاک کرده است

خاطره شعرهایی را که هرگز نسروده بودم

خاطره آوازهایی را که هرگز نخوانده بودی

 

آخر قصه را بردار و با خودت ببر

همان یکی‌ بود و یکی‌ نبود

همان گنبد کبود

را برای من بگذار

در فکر شروعی دوباره ام

من بودم و هنوز کس دیگری نبود

 


خودت را در آغوش بگیر و بخــــــــواب ! 


هیچ کس آشفتگی ات را شانـــــه نخواهد زد!این جمع پر از تنــــهاییست


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
...i am thankful

i am thankful...


i can the beauty all around me

there are those whose world is always dark

خدا را سپاس
من میتونم تمام زیبایی های پیرامونم را ببینم

کسانی هستند که دنیایشان همیشه تاریک است...i am thankful

i can walk


there are those who have never taken their first step

خدا را سپاس

من میتونم راه برم
کسانی هستند که هیچوقت نتونسته اند حتی یک قدم بردارند

...i am thankful


my heart can be broken

there are those who are so hardened they cannot be

 touched

خدا را سپاس
که دل مهربان و شکننده ای دارم

کسانی هستند که این قدر دلشون سنگ شده که هیچ محبت و احساسی رو درک نمیکنن

...i am thankful


for the opportunity to help others

there are those who have not been so abundantly 

blessed as i

خدا را سپاس
به من این شانسو دادی که بتونم به دیگران کمک کنم

کسانی هستند که از این نعمت و برکت وافری که به من داده ای بی بهره اند

i am thankful...


i have been loved


there are those for whom no one has ever cared

خدا را سپاس

که کسی هست که منو دوست داره
کسانی هستند که بود و نبودنشون واسه هیچکس مهم نیست
طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
تنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایی
ما همه دچار یك تنهایی مرموزیم 


كه روی دیوارهایمان 


طرح شكسته ی یك خانه ، 


با دودكش پردود میكشیم 


و پشت پنجره مان ، 
... 


همیشه كسی منتظر است 


و همیشه كسی هست 


كه هرگز نمی آید ...  

حالا تو رفته ای و شب چشمهای تو

با مهتاب خاطره توأم نمی شود 

وقتی بهشت چشم تو یادم نمی کند

حوای سیب خورده که آدم نمی شود...

طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
بـیا آخرین شـاهكـارَت را بـبین ...

 

بـیا آخرین شـاهكـارَت را بـبین ...

مـُجسمـه ای با چـِشمانـــے بـاز...

خـیره به دور دسـت شـاید شَرق شـاید غَرب...

مبهـوت یك شـِكست ، مغلوب یك اتِفاق...

مصلوب یك عــِشق ، مفعول یك تاوان ...

خـُرده هایـَش را باد دارد میبـَرد ...

و او فقـط خاطراتـَش را مُحكم بَغل گـِرفته...

بیـا آخرین شاهكارت را ببین...

مـُجسمه ای ساخـته ای به نـام " مـَن!!!!

 

تا تماشای تو راهی نمانده بود

پنجره كم آوردم ..........

كاش این همه دیوار نچیده بودی 


آهای ایــــوبــــــ کجایی؟!
بیا تا برایتــــــ از صبــــــر بگویـــــم . . .


طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
میخواهی بروی؟


خب برو

انتظار مرا وحشتی نیست

شبهای بی قراری را هیچ وقت پایانی نخواهد بود

برو

برای چه ایستاده ایی؟

به جان سپردن کدامین احساس لبخند میزنی؟

برو..

تردید نکن

نفس های آخر است

نترس برو

احساسم اگر نمیرد ..بی شک ما بقی روزهای بودنش

را بر روی صندلی چرخدار بی تفاوتی خواهد نشست

برو

یک احساس فلج تهدیدی برای رفتنت نخواهد بود

پس راحت برو

مسافری در راه انتظارت را میکشد

طفلک چه میداند که روحش سلاخی خواهد شد

برو

فقط برو…..

 

به بعضیا تو زندگی باید گُفت.. من چشم میذارم.. تو فقط گُمشو.

 

 

گذشته، دیگر آن زمانی که فقط یک بار از دنیا می رفتی؛

حالا یک بار از شهر میروی

یک بار از دیار میروی

یک بار از یاد میروی

یک بار از دل میروی

یک بار از دست میروی و

هنوز از دنیا نرفته ای

 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،
I'm dying again

 

 

Now I will tell you what I've done for you

اکنون به تو خواهم گفت که برایت چه کارهایی انجام داده ام

?? thousand tears I've cried

پنجاه هزار قطره اشك ریخته ام

Screaming Deceiving and Bleeding for you

فریاد زدن ، فریفتن و خونریزی (درد کشیدن ) برای تو

And you still won't hear me

و تو هنوز هم صدای مرا نخواهی شنید

(I’m going under)

به پایین (اعماق) می روم (سقوط می کنم)

Don't want your hand this time I'll save myself

این بار به كمكت نیاز ندارم ، از خودم محافظت خواهم كرد

Maybe I'll wake up for once

شاید كه برای یك بار بیدار شوم

Not tormented daily defeated by you

دیگر بخاطر شکست خوردن از تو ، هر روز زجر نمی کشم

Just when I thought I'd reached the bottom

درست زمانی كه گمان كردم به انتها رسیده ام

I'm dying again

من دوباره می میرم

I'm going under

به پایین می روم

Drowning in you

و در تو غرق میشوم

I'm falling forever

برای همیشه سقوط می کنم

I've got to break through

باید بشكنم و جلو بروم

I'm going under

من به پایین می روم

Blurring and Stirring the truth and the lies

حقایق و دروغها ، ناواضح و تکان دهنده اند

So I don't know what's real and what's not

بنابراین نمیدانم چه چیزی واقعی ست و چه چیزی (واقعی) نیست

Always confusing the thoughts in my head

افكار درون سرم همیشه گیج كننده (مغشوش) هستند

So I can't trust myself anymore

بنابراین دیگر نمی توانم به خودم اعتماد كنم

I'm dying again

دوباره می میرم

I'm going under

به پایین می روم

Drowning in you

و در تو غرق میشوم

I'm falling forever

برای همیشه سقوط می کنم

I've got to break through

باید بشكنم و جلو بروم

So go on and scream

پس ادامه بده و فریاد بزن

Scream at me I'm so far away

بر من فریاد بزن اما من خیلی دور هستم

I won't be broken again

دوباره نخواهم شکست (دیگر رنج نخواهم کشید)

I've got to breathe I can't keep going under

من باید نفس بكشم ، نمی توانم به پایین رفتن ادامه بدهم


 

Honey,
if love comes in colors,
I choose blue,
if love comes in flowers,
I’ll choose rose,
if love comes in songs,
I’ll think of choosing blues,
But if love should come in human beings,
I’ll definitely not think twice before

I’ll choice you!
because.....You are my choice

 

 

 
طبقه بندی: عــ♥ــآشـــقــ♥ــآنـــ♥ــه،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic