کسی در جـــای خیس ! خوابش نمــی برد...


هنــوز 
دخترِ رحمــان ،
 با یک تبِ دوساعتــه میمیرد !
هنوز زور در بازوی مـــن ،
کالای بُنجلی ست ،
 که بــه تاراج هم نمــی رود..
«هنــوز 
یک با یک برابر نیستـــ» ،
هنوز از کوچـــه‌ی تن فروشــی ،
باید به نانوایــی رسید.
کارتنــی در دست سرپناهــی جُست .

کــودک بجای درس ،
هنــوز آشغال ها را زیــر وُ رو میکند
اما باز گوش هامان
آماجِ وز وز های شماستـــــ:

بیــا رای بــده !

من ، اُمتـــ نیستم ،
 ملتـــ نیستم ،
 همیشه در صحنـــه‌ی لازمِ شما نیستم ، 
شهیـــد پرور نیستــم ؛
من شهیــدی زنــده ام ،
 هر روز برای آب و نانــی 
کمتر از کبوتـــرِ حرم 
میمیرم و زنـــده میشوم .

رهایم کنیــد!

تنهــا -
با بنزهای ضـــدگلوله تان 
که می گذرید ،
پسآب های خشــمِ جاری در خیابان را ،
به روی کارتــنِ خوابم نریزید .

کسی در جـــای خیس !
خوابش نمــی برد!...طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،
التمــــاس تفــــــکر

مـا فرزنــدان نسل هایــی هستیــم کــه: 
صنعتـــ شـــان ،
 ساختـن سقـا خـانه و حسینیــه و علم و کتل. 

سیاحتــ شــان، 
رفتن به زیارتـــ ائمـه اطهــار و امامــزاده هــا 

طبابت شــان،
 دخیــل بستــن و قفــل بستن

 راه حل مشکل شــان،
 نــذر کــردن و سفــره انداختـن و توسل جستن 
و واسطــه تراشــی بین خود و خــدا

 مراسـم ملی شــان،
 زنجیــر زدن و قمــه زدن و دستــه راه انـداختــن

 ســر گرمـی شــان ، 
روضـه خوانـی رفتن و نوحـه گوش دادن و زاری و گریــه کردن

 و از همه مهمتر فرهنگــ شــان، 
فرهنگــــ خشنونتـــ و شهادتــ استشهــادی استــــ.

 دل شیر میخواهــد که خلاف جریان آب شنـــا کنی...

طبقه بندی: خـــوانـــدنیـــهــــای جـــالــــب،

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic